Hipnoz nedir?

Hipnoz Nedir?

Hipnoz sözlü veya sözsüz iletişimle bir başkasını bilinç dışının kendini gösterebileceği bir ruh haline girmesine yardımcı olma bilimi ve sanatıdır. Hipnozun oluşturulduğu ruh haline trans hali denir.

Nöro-Linguistiğin klasik bir görünümü olan hipnozda hipnotik fenomenler dediğimiz, kişinin bilinçli halinde ortaya çıkmayan belli yetenekler / özellikler ortaya çıkar. Örneğin “suggestibility” denilen telkine açıklık bir trans fenomedir ve hipnoz sırasında kişiler (koruyucu bilinç filtreleri olmadığı için) telkine daha açıktırlar. Ya da “age regression” denilen “geçmişe gidebilme” yeteneğiyle uzak geçmiş hatırlanabilir hale gelir.

Hipnoz bir anlamda biliçaltının kapılarını açar. Normal bilinçli halde ulaşamayacağımız tecrübelerimize, kaynaklarımıza ve kişilik özelliklerine ulaşmamızı sağlar.

Bir cevap yazın

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi