ERICKSON FOUNDATION

THE MILTON ERICKSON FOUNDATION INC.

Milton Erickson Vakfı, Dr.Milton Erickson’un son dönemlerinde kar amacı gütmeden insan sağlığı alanında iyileşme ve gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Milton Erickson’un öğretilerini yaymak ve geliştirmek için bu hedef doğrultusundaki çalışmalarını sağlık alanında emek veren profesyonellere ithaf eden vakıf ırk, renk, etnik köken, din, yaş, cinsiyet ayrımı yapmamayı ilke edinerek çalışmaktadır.

Vakıf yönetim kadrosunda Jeffrey Zeig Ph. D.; Roxanna Erickson Klein RN, MS, Ph.D.; Camillo Loreido MD.; J.Charles Theisen MA, MBA, JD; Bernhard Trenkle, Dip. Psych. gibi her biri kendi alanında önde gelen araştırmacıları olan, dünya çapında tanınmış isimler yer almaktadır. Özellikle ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere yönelik olarak eğitim, kongre, konferans ve yayınlardan başka vakfın tüm dünyada 120’den fazla enstitüsü bulunmaktadır. Vakfın düzenlediği etkinliklere katılmak için, vakıf tarafından titizlikle belirlenen niteliklere sahip olunması gerekmektedir. Vakıf, yılda üç kez düzenli olarak yayınladığı dergisi aracılığıyla da çalışmalarını ve psikoterapideki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Milton H. Erickson Vakfı ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.erickson-foundation.org adresinden ulaşılabilir.